Menu
Your Cart

Multimeter UNI-T UT 71C

Multimeter UNI-T UT 71C
Vypredané
Multimeter UNI-T UT 71C
191,64€ s DPH
  • Sklad: Vypredané
  • Katalógové číslo: 07720064
  • EAN: 6935750571033

Popis

Multimeter UNI-T UT 71C

V rade multimetrov UT71 sú špičkové inteligentné ručné multimetre strednej veľkosti s aickým aj manuálnym prepínaním rozsahov a rozsahom zobrazenie hlavného displeja ± 20000 alebo 40000 a ďalšími dvoma pomocnými displeji. Prístroje sa radia do vyššej strednej triedy, vynikajú kvalitným prevedením a spoľahlivosťou a sú vhodné aj pre priemyselné použitie. Rad UT71 môže rýchlo vyriešiť zložité problémy v oblasti elektroniky, aizácie tovární, distribúcia a elektronického inžinierskeho vybavenia. Prístroje radu UT71 umožňujú nastaviť hornú a dolnú hranicu merania, čo je veľmi užitočná funkcia pre zlepšenie kontroly hromadnej výroby elektroniky a účinnosti skríningu. Umožňujú meranie AC / DC napätí a prúdov, odporu, test diód, test spojitosti, meranie kapacity, frekvencie, teploty, prúdové slučky 4-20mA (mimo UT71A) a príkonu (u prístroja UT71E). Prístroje umožňujú ukladanie dát a pripojenie pomocou USB s optickým oddelením alebo pomocou Bluetooth adaptéra UT-D07A, ktorý je potrebné dokúpiť. Prístroj je možné spárovať s mobilnými telefónmi alebo tablety po stiahnutí príslušného softvéru zo stránok Apple Store alebo Google Play Store. Údaje na displeji sú tmavé na svetlom pozadí. Istenie prúdových rozsahov je vykonané rúrkovými tavnými poistkami (rozsah 10A poistkou F 10A / 250V (ø5 x 20mm); rozsah mA / uA poistkou F 500mA / 250V (ø5 x 20mm)). Napájanie multimetra je vykonané batériou 9V (6F22). Rozsah merania veličín možno voliť aicky, aj manuálne. Súčasťou balenia sú meracie káble s hrotmi, a tiež batérie.

UT71C je špičkový digitálny multimeter TRMS, ktorý nájde využitie pri kontrole v elektronickej výrobe, v aizácii tovární a v distribúcii el. energie. Na tento výrobok poskytujeme rozšírenú záruku 3 roky.

Parametre produktu :

- plne vyhovuje norme IEC / EN611010, a majú dvojitú izoláciu

- zaradený do kategórie CAT. III 1000V - vnútorný el. inštalácie vrátane trojfázových rozvodov

- zaradený do kategórie CAT. IV 600V - vonkajšie el. inštalácie (istiaci prvky, začiatok vnútorné inštalácie)

- maximálna zobrazenie hlavného displeja je 20000, vedľajších displejov 4000

- typu podsvietený LCD displej s tmavými údajmi na svetlom pozadí, 3 hodnoty podsvietenia

- rozsah zobrazenie displeja je ± 20000 pre meranie napätia, prúdov, odporov a frekvenciou.

- obnovovacia frekvencia u väčšiny meraní 2 až 3x za sekundu

- analógový ukazovateľ bargraf 40 segmentov, rýchlosť 10 zobrazenie/sec.

- nastavenie rozsahov aické alebo manuálne

- meracie rozsahy AC napätie (striedavého): 4 V/1000 V, True RMS 0 až 1000 V, šírka pásma 100 kHz

- meracie rozsahy AC prúdu (striedavého): 400 μA / 10 A šírka pásma 45 Hz až 10 kHz

- meracie rozsahy DC napätie (jednosmerného): 400 mV / 1000 V

- meracie rozsahy DC prúdu (jednosmerného): 400 μA / 10 A

- meracie rozsahy odporu: 400 Ω / 40 MΩ

- meracie rozsahy kapacity kondenzátorov: 40,000 nF / 40,00 mF

- meracie rozsahy merania frekvencie: 40 Hz / 400 MHz

- meracie rozsahy teploty: -40°C / 1000°C alebo -40°F / 1832°F

- dodávaný teplotný snímač typu ´´K´´ pre teploty do 230°C

- meranie prúdovej slučky z prevodníkov neelektrických veličín 4 až 20mA

- vysoká presnosť

- meranie efektívnych hodnôt napätia st. napätí a prúdov (TRMS)

- počas merania striedavých napätí je možné na dvoch podružných displejoch merať aj frekvenciu alebo striedku napätia

- na podružné displeji je možné merať aj striedavú zložku nasuperponovanou na jednosmernom napätí

- mód relatívneho merania

- meranie špičiek MAX a MIN, zmrazenie hodnoty na displeji (Data Hold)

- vstavaná pamäť na 100 záznamov meraní

- indikácia slabej batérie

- aické vypnutie (uspanie pri nečinnosti)

- ochrana napäťových vstupov proti preťaženiu nad 1000V

- ochrana prúdových vstupov rýchlymi tavnými poistkami

- vstupná impedancia 10MΩ, na rozsahu 200mV/DC až 2,5GΩ

- test diód a polovodičových prechodov napätím 0 až 3V

- dodaný USB kábel s prevodníkom vrátane softvéru na CD

- je možné dokúpiť Bluetooth adaptér UT-D07A

- je možné aj meranie v elmag. poli o intenzite do 1V/m s dodatočnou chybou 5%

Technické parametre :

- Meranie DC napätia (vstupná impedancia je na rozsahe 200mV 2,5GΩ, na ostatných rozsahoch 10MΩ) :

( Rozsah / rozlíšenie / presnosť )

400,00 mV / 0,01mV / ± 0,1% + 8

4,0000 V / 0,0001 mV / ± 0,1% + 8

40,000 V / 0,001 mV / ± 0,1% + 8

400,00 V / 0,01 V / ± 0,1% + 8

1000,0 V / 0,1V / ± 0,15% + 8

Ochrana proti preťaženiu 1000V.

- Meranie AC napätie (vstupná impedancia cca 10MΩ) :

( Rozsah / rozlíšenie / presnosť v rozsahu 45Hz až 1kHz / 1kHz až 10kHz / 10kHz až 100kHz)

4,0000 V / 0,0001 V / ± 0,8% + 40 / ± 3% + 40 / ± 7% + 40

40,000 V / 0,001 V / ± 0,8% + 40 / ± 5% + 40 / ± 7% + 40

400,00 V / 0,01 V / ± 0,8% + 40 / ± 5% + 40 / nešpecifikované

1000,0 V / 0,1 V / ± 1,5% + 40 / ± 6% + 40 (1kHz až 5kHz)/ ± 10 % + 40 (5kHz až 10kHz)

Ochrana proti preťaženiu 1000V, je možné meranie AC + DC.

- Meranie DC prúdu :

( Rozsah / rozlíšenie / presnosť)

400,0 μA / 0,01 μA / ± 0,2% + 20

4000,0 μA / 0,1 μA / ± 0,2% + 20

40,000 mA / 0,001 mA / ± 0,2% + 20

400,0 mA / 0,01 mA / ± 0,2% + 20

10,000 A / 1 mA / ± 0,8% + 30

Ochrana proti preťaženiu 500mA, 10 A.

- Meranie AC prúdu (45Hz až 1kHz) :

( Rozsah / rozlíšenie / presnosť v rozsahu 45Hz až 1kHz / 1kHz až 10kHz )

400,0 μA / 0,01 μA / ± 1% + 15 / ± 2% + 40

4000,0 μA / 0,1 μA / ± 1% + 15 / ± 2% + 40

40,000 mA / 1 μA / ± 1% + 15 / ± 2% + 40

400,000 mA / 0,1 mA / ± 1% + 15 / ± 2% + 40

10,000 A / 1 mA / ± 2% + 20 / ± 6% + 40

Ochrana proti preťaženiu 500mA, 10 A.

- Meranie odporu :

( Rozsah / rozlíšenie / presnosť)

400,00 Ω / 0,01 Ω / ± 0,5% + 20

4,0000 kΩ / 0,0001kΩ / ± 0,5% + 20

40,000 kΩ / 0,001 kΩ / ± 0,5% + 20

400,00 kΩ / 0,01 kΩ / ± 1% + 20

4,0000 MΩ / 0,0001 MΩ / ± 1% + 40

40,000 MΩ / 0,001 MΩ / ± 1,5% + 40

Ochrana proti preťaženiu 1000V.

- Meranie kapacity kondenzátorov :

( Rozsah / rozlíšenie / presnosť)

40 nF / 0,001 nF / ± 1,5% + 20

400 nF / 0,01 nF / ± 1,5% + 20

4 mF / 0,0001 μF / ± 1,5% + 20

40 mF / 0,001 μF / ± 1,5% + 40

400 mF / 0,01 μF / ± 1,5% + 40

4 mF / 0,0001 mF / ± 5% + 40

40 mF / 0,001 mF / nešpecifikované

Ochrana proti preťaženiu 1000V.

- Meranie frekvencie :

( Rozsah / rozlíšenie / presnosť)

40 Hz / 0,001 Hz / ± 0,1% + 15

400 Hz / 0,01 Hz / ± 0,1% + 15

4 kHz / 0,0001 kHz / ± 0,1% + 15

40 kHz / 0,001 kHz / ± 0,1% + 15

400 kHz / 0,01 kHz / ± 0,1% + 15

4 MHz / 0,0001 MHz / ± 0,1% + 15

40 MHz / 0,001 MHz / ± 0,1% + 15

400 MHz / 0,01 MHz / nešpecifikované

Ochrana proti preťaženiu 1000V.

- Meranie teploty (°C):

(Rozsah / rozlíšenie / presnosť)

-40 °C do + 40 °C / 0,1 °C / ± 3% + 30

+ 40 °C do + 400 °C / 0,1 °C / ± 1% + 30

+ 400 °C až 1000 °C / 0,1 °C / ± 2,5%

- Meranie teploty (°F):

(Rozsah / rozlíšenie / presnosť)

-40 °F až + 32 °F / 0,1 °F / ± 3% + 30

+ 32 °F až + 752 °F / 0,1 °F / ± 1% + 30

+ 752 °F až + 1832 °F / 0,1 °F / ± 2,5%

Ochrana proti preťaženiu 1000V.

- Meranie prúdovej slučky 4 až 20 mA

(Rozsah / rozlíšenie / presnosť)

(4 až 20mA)% / 0,01% / ± 1% + 50

Ochrana proti preťaženiu poistka F500mA / 250V.

- Test diód :

napätia na svorkách bez záťaže 2,8 V

úbytok napätia na dobrom kremíkovom priechode je 0,5 až 0,8 V

rozlíšenie merania 0,0001 mV

- Test vodivosti :

napätia na svorkách bez záťaže 1,2 V

tón bzučiaka nebude znieť, ak je odpor väčší ako 60 Ω

tón sa rozoznie ak je odpor menší ako 40 Ω

Všeobecné charakteristiky :

- napájanie: 9V batéria (6F22)

- displej LCD: 73 mm x 50 mms podsvietením, 2 stupne jasu, alebo vypnuté

- farba výrobku: červená a sivá

- čistá hmotnosť výrobku: 384 g

- veľkosť výrobku: 200 mm x 93 mm x 40 mm

Obsah individuálneho balenia :

- multimeter UT71C s úložným obalom

- batéria 9V batéria (6F22)

- poistka F1: F 10A / 250V (ø5 x 20mm) - v prístroji

- poistka F2: F 500mA / 250V (ø5 x 20mm) - v prístroji

- kábel USB s opto-el. prevodníkom a CD so softvérom

- testovacie káble s hrotmi v kategórii CAT III 1000V, CAT IV 600V

- návod na použitie česky, slovenský a anglicky

Veľkoobchodné balenie :

- štandardné množstvo v kartóne: 10ks

- štandardné meranie kartónu: 515 x 380 x 205 mm

- celková hmotnosť kartónu: 9,8 kg

- Výrobca: UNI-TREND

-

Špičkový TRMS digitálny multimeter UT71C

Na tento produkt poskytujeme rozšírenú záruku 3 roky.

ŠPECIFIKÁCIA:

DC napätie: 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V

- presnosť: +/- (0.025% + 5)

AC napätie: 4V / 40V / 400V / 1000V

- presnosť: +/- (0.4% + 30)

DC prúd: 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 10A

- presnosť: +/- (0.10% + 15)

AC prúd: 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 10A

- presnosť: +/- (0.7% + 15)

Odpor: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm

- presnosť: +/- (0.3% + 8)

Kapacita: 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4mF / 40mF

- presnosť: +/- (1% + 20)

Teplota: -40 až + 1000 °C, -40 až + 1832 °F

- presnosť: +/- 1% + 30 (°C), +/- 1.5% + 50 (°F)

Kmitočet: 40Hz / 400Hz / 4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40MHz / 400MHz

- presnosť: +/- (0.01% + 8)

Strieda: 10 ~ 90%

- presnosť: +/- (1% + 30)

4-20mA Loop: 0-100%

- presnosť: +/- (1% + 50)

ŠPECIÁLNE FUNKCIE:

Poistka: 10A

Alarm pre meranie prúdu

Funkcia Set Up

Auto rozsah

Meranie AC + DC napätia a prúdu

Dáta Logging: 100

Data Recall

Test diód

Akustický test

True RMS

Meranie špičkové, Max / Min a REL hodnoty

Dáta Hold

USB pripojenie

Icon display

Sleep mód

Indikátor batérie

Vstupná impedancia pre DC alebo AC napätie: 10 MOhm, pre DC 400mV: 2.5 GOhm

Dvojité podsvietenie displeja

Max. displej 40000 (73 x 50mm)

Bargraf

CHARAKTERISTIKA:

Napájanie: 9V bat. (6F22)

Rozmery: 200 x 93 x 40mm

Hmotnosť: 384g

Príslušentvo: meracie hroty, USB kábel, software na CD, puzdro, termočlánok typu K

Výrobca: UNI-TREND